کد ملی :
شماره شناسنامه :

هنر

کارشناسی کتابت و نگارگری

کتابت و نگارگری

در گذر ساليان دراز آيات قرآني همراه با معاني و مضامين ادبي و حماسي،‌ آميزه‌هايي بديع از هنر و سنن در زندگي را بوجود آورده كه جلوه‌هاي مختلف آن عليرغم همه شدائد روزگار، هنوز هم با قوّت در شريانهاي حيات معنوي مردم، جاري است.
كتابت و نگارگري، يكي از اركان اصلي هنرهاي سنتي ايران است كه آگاهي از ويژگيهاي آن مي‌تواند در شناخت وجوه هنر و تمدن ايراني- اسلامي، تأثير بسزايي داشته و نهايتاً ابوابي تازه از علل شكوه يكي از تمدنهاي بشري را بگشايد.
عرصه وسيع كتابت و نگارگري در طول تاريخ هنر اين كشور، همواره ارمغاني گسترده از انواع نوآوري و بدايع در فنون را به همراه داشته و حكايت از زندگي و پويايي هنرمندان اين سرزمين دارد.
حفظ و احياي اين ميراث ذيقيمت در گرو تعليم و انتقال آنها به دانشجويان و علاقمندان است كه با توجه به ذخائر فراوان گنجينه‌ها و وجود اساتيد صاحب نام مي‌تواند حركتي گسترده را در جهت رونق بخشيدن به كمال هنرهاي سنتي دربرگيرد و در عرصه‌هاي جهاني هنري هم براي ايران اسلامي افتخارات و پديده‌هاي تازه‌اي را مطرح نمايد:
رشته كتابت و نگارگري با توجه به جنبه‌هاي تخصصي آن ايجاد گرايشهاي متنوعي را بصورت مستقل مي‌طلبد كه در 4 گرايش به ترتيب ذيل طراحي و برنامه‌ريزي شده است:
كارشناسي كتابت و نگارگري با گرايش خيالي‌نگاري
كارشناسي كتابت و نگارگري با گرايش خوشنويسي
كارشناسي كتابت و نگارگري با گرايش طراحي سنتي وتذهيب
كارشناسي كتابت و نگارگري با گرايش نگارگري
تدوين برنامه‌هاي درسي گرايشهاي فوق به گونه‌اي است كه دانشجويان پس از گذراندن دروس مشترك اصلي و پايه در سوم دروس تخصصي هريك از گرايش‌ها را كه براساس علاقه انتخاب نموده‌اند اختصاص خواهد يافت. بديهي است با عنايت خاص مسئولين نسبت به اين امر و لزوم سامان‌دهي، تشكل و به نظام آوردن و تعالي هنرهاي كاربردي در جايگاه واقعي خويش و نقش آن در فرهنگ، هنر، اقتصاد، اشتغال، ارتباط جهاني و انتقال فرهنگ اسلامي و هويت ملي، انجام اين كار مهم با همكاري همه پاكدلان ميهن اسلامي و استعانت خداوندي به تحقق برسد.
تعريف و هدف:
دوره آموزش كارشناسي كتابت و نگارگري يكي از دوره‌هاي آموزش عالي است كه هدف از برگزاري اين دوره تربيت افراد متخصص و آشنا به مباني عملي و نظري كتابت و نگارگري كه مظهري از فرهنگ اسلامي و هنر ملي كشور ماست.
اهميت و ضرورت:
1. حفظ و تقويت فرهنگي بومي و ملي با توجه به اصالتها.
2. بالابردن كيفيت هنر كتابت و نگارگري و قانونمند شدن روشهاي آموزشي و توسعه رونق اين هنر.
3. احياء، حفظ و ترويج هنر كتابت و نگارگري به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصيل اسلامي ايران.
4. اشاعه فرهنگ معنوي و انتقال مفاهيم هنري، ديني، ملي از طريق گسترش هنر كتابت و نگارگري.
5. آموزش علوم عملي و نظري اين هنر شريف به منظور تربيت هنرمندان و كارشناسان آگاه و متعهد در جهت حفظ حريم ميراثهاي فرهنگي.
6. شناخت هنر كتابت و نگارگري به عنوان يكي از مهمترين مواريث و ودايع معنوي ايران و شناخت سير تحول و تطور آن در ادوار مختلف فرهنگي اين مرز و بوم.
7. ايجاد زمينه مطالعاتي و تحقيقاتي به منظور بررسي همه جوانب اين هنر در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري.
8. حفاظت و صيانت از اين هنر ملي با توجه به نقش فرهنگي آن.

نقش و توانايي:
1. تربيت كارشناساني آگاه و محقق كه ضمن شناخت نسبت به مباني علمي و نظري هنر موجبات تقويت و تحكيم اين هنر اصيل را فراهم آورند.
2. تمهيد مقدمات لازم به منظور استفاده از خدمات فارغ‌التحصيلان در جهت احياء و نوزايي هنر به منظور اشاعهء فرهنگ و هنر اصيل اسلامي ايران در بين زندگي مردم.
3. كسب توانايي لازم در اجراي مراحل مختلف توليد آثار هنري.
4. شناخت ابزار و وسايل بهينه سازي هرچه بيشتر آنها
5. شناخت هرچه بيشتر ويژگيهاي مباني نظري و عملي اين هنر در جهت حفظ و تقويت فرهنگي
6. توانايي فارغ‌التحصيلان در ارزيابي و ارزشيابي و كارشناسي آثار هنري در ارتباط با هنر كتابت و نگارگري.
7. توانايي فارغ‌التحصيلان در بررسي، تحليل و شناخت طرحها و نقوش اصيل و نسبت آنها با فرهنگ و تفكر.
8. توانايي فارغ‌التحصيلان در تدريس مباني نظري و عملي هنر كتابت و نگارگري.
9. توانايي  فارغ‌التحصيلان در همكاري با واحدهاي دولتي و خصوصي نظير سازمان صنايع دستي ايران- سازمان ميراث فرهنگي و . . .


منابع درسی رشته کتابت و نگارگری-گرایش خوشنویسی
  لیست ارائه دروس وضعیت منایع
نظام سنتی
دروس عمومی

منابع درسی رشته کتابت ونگارگری-گرایش طراحی سنتی و تذهیب
  لیست ارائه دروس وضعیت منایع
نظام سنتی
دروس عمومی

منابع درسی رشته کتابت و نگارگری-گرایش نگارگری
  لیست ارائه دروس وضعیت منایع
نظام سنتی
دروس عمومی

منابع درسی رشته کتابت و نگارگری-گرایش خیالی نگری
  لیست ارائه دروس وضعیت منایع
نظام سنتی
دروس عمومی

طراحی سایت : گروه وبین سرور اچ پی سرور hp