کد ملی :
شماره شناسنامه :

علوم انسانی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق خصوصي

 مقدمه و تعريف:
حقوق خصوصي از قديمي‌ترين رشته‌هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته‌هايي است كه در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.
 
  بر پايه اين تقسيم‌بندي كليه رشته‌هاي مرتبط با حقوق داخل كشور در يكي از دو گروه فوق قرار مي‌گيرند ، بنا براين حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.
برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) حقوق خصوصی براساس رهنمودها و موافقت اصولي اعضاء محترم ستاد انقلاب فرهنگي سابق و ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي مربوط تنظيم شده است.
هدف:
هدف از اين دوره تربيت كارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی است از طريق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي و بينش حقوقي دانش‌آموختگان دوره كارشناسي توأم با آموزش روش تحقيق و تقويت قدرت استنباط و تجزيه و تحليل مسائل حقوقي.
 

منابع درسی رشته حقوق خصوصی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منایع درسی

طراحی سایت : گروه وبین سرور اچ پی سرور hp