کد ملی :
شماره شناسنامه :

فنی مهندسی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه ترابری

مهندسی عمران – راه و ترابری

تعریف:
کارشناسی ارشد راه و ترابری یکی از گرایش های دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران  می باشد که مجموعه ای است آموزشی- پژوهشی با تاکید بیشتر بر آموزش، مرکب از تعدادی دروس نظری، کاربردی و آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی راه و ترابری جهت افزایش اطلاعات کارشناسان عمران و ایجاد زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای تکنیک در زمان حال دراین رشته ها می گذرد.
هدف این دوره تربیت افرادی است که دارای توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه مهندسی راه و ترابری باشند و ضمنأ توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که دراین زمینه ها با آن روبرو می شوند را دارا باشند. این پروژه های تخصصی می تواند شامل راه- راه آهن- فرودگاه- حمل و نقل و ترابری باشد.

نقش و توانایی:
اگرچه گرایش راه و ترابری نسبت به گرایش هایی ماند سازه، زلزله و خاک و پیفرصت های کاری کمتری دارد، اما بدلیل اینکه فارغ التحصیلان نسبتا کمی دارد، دارایبازار کار خوبی است. فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری می توانند در شرکت های مشاورمشغول بکار شوند و یا در اداراتی نظیر راه و ترابری، شهرداری و ... استخدام شوند. یکی از دلایلی که بیشتر آقایان این گرایش را انتخاب می کنند، محیط کاری خاص آن است،چون ممکن است محل کار آنها خارج از شهر باشد(مثلا کارهای راهسازی)
فارغ التحصیلان این دوره زمینه فنی کافی برای احراز مشاغل زیر را دارند:
الف- همکاری با وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول برنامه ریزی، طرح و نظارت طرح های عمرانی نظیر وزارت راه و ترابری – سازمان برنامه و بودجه- شهرداری ها.
ب- همکاری با مهندسین مشاور جهت مشارکت در طرح و نظارت طرح های عمرانی.
ج- همکاری با ارگانها و نهادهایی که با مسائل عمرانی در ارتباط هستند.

ضرورت و اهمیت:
فعالیت های عمرانی موضوع این دوره کارشناسی ارشد عمدتأ بخشی از فعالیت های موضوع کارشناسی عمران است و تفاوت این دو تنها در سطح تخصص مورد نیاز می باشد. حجم قابل ملاحظه ای از نیاز تخصصی در زمینه مهندسی راه و ترابری نوسط کارشناسان عمران برآورده می شود. تاسیس این دور تنها برای برآورد آن بخشی از نیازهای تخصصی است که به سطح علمی بالاتر مربوط می شود. با توجه به فعالیت های عمرانی در زمینه های مختلف راه- راه آهن- فرودگاه- حمل ونقل و ترابری وبا توجه به سرمایه گذاری های نسبتأ زیاد دراین زمینه ها وبا توجه به نیاز شدید کشور به ایجاد و توسعه انواع وسائل ارتباطی که در برنامه ریزی های وزارت راه و ترابری منعکس است لزوم تاسیس این مجموعه امری روشن و آشکار بوده و تاسیس آن از اولویت خاصی برخوردار است.

 

منابع درسی رشته مهندسی عمران - راه و ترابری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منایع درسی

طراحی سایت : گروه وبین سرور اچ پی سرور hp